Schoolgids

De schoolgids is een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot De Martenaskoalle maakt. De doelstellingen, de visie, de actuele ontwikkelingen, de zorg voor leerlingen, schooltijden, schoolregels, adressen, enzovoort.

De gids bestaat uit twee delen:

  • De schoolgids (verschijnt eens per vier jaar)
  • De bijlage (verschijnt jaarlijks)

In de schoolgids staat de informatie die meestal niet jaarlijks wijzigt en bijvoorbeeld gaat over de visie, de doelstellingen, de organisatie van de school, vakgebieden en informatie aan ouders. In de bijlage staan de gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen, zoals bijvoorbeeld vakanties, namen en adressen, de leden van de OR en MR en de ouderbijdrage. De bijlage met de kalender geeft informatie over allerlei dagelijkse zaken en activiteiten staan op de kalender vermeld.

Op deze manier denken we dat er een goed beeld ontstaat van De Martenaskoalle, maar vooral dat u goede en duidelijke informatie krijgt. We hopen dat u de gids kritisch leest. Ontbreekt er iets naar uw mening of staat er een stukje niet duidelijk of helder beschreven, laat het ons weten. U kunt dat uw kind meegeven naar school, een e-mail kan ook, maar u bent ook van harte welkom om zelf even langs te komen.